````` कोरियाली स्क्रोल बनाउनुहोस्
माथि देखि तल पाठ
दाँया देखि बायाँ/बायाँ देखि दाँया पाठ
माथि देखि तल पाठCopyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.