สร้างม้วนหนังสือภาษาเกาหลีของคุณเอง

ข้อความจากบนลงล่าง
ข้อความจากซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย
ข้อความจากบนลงล่าง

วิธีการสร้างป้ายกระดาษแบบเกาหลี

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างป้ายกระดาษแบบเกาหลีได้ โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความภาษาเกาหลีของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter เป็นต้น

 

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างป้ายกระดาษแบบเกาหลีได้ โดยมี 3 แบบ อันแรกเป็นแนวตั้งด้านซ้าย อันที่สองเป็นแนวนอนตรงกลาง และอันสุดท้ายเป็นแนวตั้งด้านขวา กรอกข้อความภาษาเกาหลีของคุณบนป้ายแต่ละอัน จากนั้นก็เลือกว่าคุณต้องการให้ป้ายตรงกลางอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจากนั้นก็สร้างป้าย คุณสามารถสร้างแบบรูปเดียวหรือแยกเป็นสามรูปสำหรับแต่ละป้ายจากนั้นก็แชร์บน Facebook, Twitter เป็นต้น

 

Other pages and resources

You may also be interested in: