เติมคำในช่องว่างภาษาเกาหลี
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีด้วยเครื่องมือนี้

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี โดยเครื่องมือนี้สร้างแผ่นแบบฝึกหัดเพื่อดูว่าผู้เรียนภาษาเกาหลีรู้คำตอบที่ควรเติมลงไปในช่องว่างหรือไม่ คุณป้อนข้อความภาษาเกาหลีจากนั้นเลือกทุกคำที่คุณต้องการให้เป็นคำตอบ คำเหล่านี้จะปรากฏในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้นักเรียนเลือก คุณสามารเลือฟอนต์ภาษาเกาหลีและขนาดต่างๆ และสำหรับการพิมพ์ออกมา มีตัวเลือกว่าจะพิมพ์ "พร้อมคำตอบ" จำนวนกี่แผ่น และแบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น สร้างช่องว่าง และสร้าง แผ่นบิงโก

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลี โดยเครื่องมือนี้สร้างแผ่นแบบฝึกหัดเพื่อดูว่าผู้เรียนภาษาเกาหลีรู้คำตอบที่ควรเติมลงไปในช่องว่างหรือไม่ คุณป้อนข้อความภาษาเกาหลีจากนั้นเลือกทุกคำที่คุณต้องการให้เป็นคำตอบ คำเหล่านี้จะปรากฏในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้นักเรียนเลือก คุณสามารเลือฟอนต์ภาษาเกาหลีและขนาดต่างๆ และสำหรับการพิมพ์ออกมา มีตัวเลือกว่าจะพิมพ์ "พร้อมคำตอบ" จำนวนกี่แผ่น และแบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น สร้างช่องว่าง และสร้าง แผ่นบิงโก

Other pages and resources

You may also be interested in: