สลับตำแหน่งคำในประโยคภาษาเกาหลีสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนภาษาเกาหลีหาลำดับที่ถูกต้อง

เครื่องมือเรียนภาษาเกาหลีนี้ใช้งานง่าย เพียงป้อนคำแล้วคำต่างๆ จะย้ายไปมาในประโยค ขั้นแรกคุณจะต้องป้อนข้อความ จากนั้นตั้งชื่อแบบฝึกหัด และคุณยังสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการลบเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดเดิมซึ่งใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนภาษาเกาหลีได้ด้วย เมื่อคุณสร้างแบบฝึกหัดแล้ว คุณยังสามารถเลือกว่าจะพิมพ์ออกมากี่แผ่น และต้องการพิมพ์เฉลยคำตอบหรือไม่

 

เครื่องมือเรียนภาษาเกาหลีนี้ใช้งานง่าย เพียงป้อนคำแล้วคำต่างๆ จะย้ายไปมาในประโยค ขั้นแรกคุณจะต้องป้อนข้อความ จากนั้นตั้งชื่อแบบฝึกหัด และคุณยังสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการลบเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดเดิมซึ่งใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนภาษาเกาหลีได้ด้วย เมื่อคุณสร้างแบบฝึกหัดแล้ว คุณยังสามารถเลือกว่าจะพิมพ์ออกมากี่แผ่น และต้องการพิมพ์เฉลยคำตอบหรือไม่

 

Other pages and resources

You may also be interested in: