เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาเกาหลีและบันทึกเป็น PDF รูปภาพ หรือข้อความ

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความภาษาเกาหลี โดยใช้ได้กับทั้งตัวคันจิและภาษาญี่ปุ่นแบบอื่น ๆ 

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ PDF และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความจากซ้ายไปขวาเป็น: 1. ขวาไปซ้าย 2. บนลงล่าง (ซ้ายไปขวา) 3. บนลงล่าง (ขวาไปซ้าย)

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.