Đổi chiều Văn bản tiếng Hàn

Đổi chiều văn bản tiếng Hàn và xuất dạng PDF, ảnh hay văn bản

Bạn có thể dùng công cụ này để đổi chiều văn bản tiếng Hàn. Công cụ có thể hoạt động với hệ Hangul cũng như Hanja.

Bạn có thể xuất dạng văn bản, ảnh hay PDF. Bạn cũng có thể đổi chiều văn bản từ trái sang phải thành: 1. Phải sang trái 2. Trên xuống dưới (trái sang phải) 3. Trên xuống dưới (phải sang trái)

Bạn có thể dùng công cụ này để đổi chiều văn bản tiếng Hàn. Công cụ có thể hoạt động với hệ Hangul cũng như Hanja.

Bạn có thể xuất dạng văn bản, ảnh hay PDF. Bạn cũng có thể đổi chiều văn bản từ trái sang phải thành: 1. Phải sang trái 2. Trên xuống dưới (trái sang phải) 3. Trên xuống dưới (phải sang trái)

Other pages and resources

You may also be interested in: