Tạo Khoảng trống tiếng Hàn
Tạo phiếu bài tập tiếng Hàn cho học viên với khoảng trống

Đây là công cụ giúp tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Hàn điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: I like watching television sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Sau đó, học viên có thể điền vào I like watching movies (television). Công cụ này có thể là phương án tối ưu khi không có đáp án đúng hay sai mà sẽ có nhiều không gian để học viên đưa ra câu trả lời của riêng họ.

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Hàn, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như điền vào chỗ trống và tạo bảng bingo

Đây là công cụ giúp tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Hàn điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: I like watching television sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Sau đó, học viên có thể điền vào I like watching movies (television). Công cụ này có thể là phương án tối ưu khi không có đáp án đúng hay sai mà sẽ có nhiều không gian để học viên đưa ra câu trả lời của riêng họ.

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Hàn, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Hàn khác như điền vào chỗ trống và tạo bảng bingo

Other pages and resources

You may also be interested in: