Utwórz arkusze zpustymi polami do nauki koreańskiego

Możesz użyć tego zasobu do stworzenia arkuszy z pustymi miejscami dla koreańskich uczniów do wypełnienia ich własnych odpowiedzi. Możesz wprowadzić dowolny tekst, więc możesz dostosować docelowe słownictwo, które uczeń musi wypełnić w zależności od swoich specyficznych potrzeb. W ten sposób możesz skupić się na słowach i zwrotach, które uczeń uważa za najtrudniejsze i uzyskać dodatkowe ćwiczenia z nimi. Można również wykorzystać teksty lub tematy, które uczeń już zna. Jest to bardzo pomocne źródło dla uczących się koreańskiego na wszystkich poziomach.

Aby utworzyć arkusze, wystarczy kliknąć na słowo w tekście. Słowo pojawi się w nawiasach, z miejscem dla studentów, aby wypełnić własną odpowiedź. Ten arkusz jest bardzo wszechstronny, ponieważ może być używany w wielu różnych sytuacjach, takich jak gramatyka, słownictwo, jak również testowanie zrozumienia. 

Po wpisaniu tekstu kliknij na słowo w kawałku tekstu i to słowo pojawi się w nawiasie. Będzie tam miejsce na wpisanie odpowiedzi. Ten generator arkuszy pozwala na tworzenie tych arkuszy dla dowolnego tekstu, który chcesz.

To jest zasób do tworzenia arkuszy z miejscami dla Koreańczyków uczących się, aby umieścić swoje własne odpowiedzi. Klikasz na słowo w tekście, a następnie to słowo jest umieszczane w nawiasach z miejscem przed, aby uczeń mógł napisać swoją odpowiedź.

Przykłady pustych miejsc

Prostym przykładem może być 나는 집에서 음악을 ______ 좋아합니다. (듣다).

Innym przykładem może być: 나는 스포츠를 좋아한다 co staje się 나는 노는 걸 좋아해 ____ (스포츠). Uczeń zostałby wtedy poproszony o podanie dyscypliny sportowej, więc poprawna odpowiedź mogłaby brzmieć 나는 네트볼을 하 는 것을 좋아한다 (스포츠).

Najbardziej zaawansowanym przykładem może być: 나는 음악 듣는 것을 좋아한다  co staje się 나는 _______ 듣기를 좋아합니다 (음악). Następnie uczeń może uzupełnić rodzaj muzyki, tak aby stała się 나는 클래식 음악을 듣는 것을 좋아한다(음악).

Ta aplikacja jest prawdopodobnie najlepiej wykorzystywana do opcji, gdzie nie ma złej lub dobrej odpowiedzi, ale jest miejsce dla ucznia, aby wymyślić własną odpowiedź.

Możesz wybrać koreańską czcionkę i rozmiar tekstu, a także tytuł arkusza. Stworzone koreańskie arkusze do nauki są gotowe do druku.

Mamy wiele innych arkuszy do nauki języka koreańskiego, takich jak uzupełnij luki i stwórz arkusze do gry wbingo.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.