Skapa koreanska mellanrum
Skapa arbetsblad för elever i Koreanska med tomma ytor

Du kan använda den här resursen för att skapa arbetsblad med tomma ytor som koreanska elever kan fylla i med sina egna svar. Du kan skriva in vilken text du vill, så du kan anpassa vilket målvokabulär eleven behöver fylla i beroende på deras specifika behov. På detta sätt kan du fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning med dem. Du kan också använda texter eller teman som eleven redan är bekant med. Detta är en mycket användbar resurs för koreanska inlärare på alla nivåer.

För att skapa arbetsblad klickar du helt enkelt på ett ord i texten. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer som grammatik, ordförråd samt för att testa förståelsen. 

När du har skrivit in din text klickar du på ett ord i ett stycke text och det ordet kommer då att visas inom parentes. Det kommer att finnas utrymme för att skriva svaret. Med den här arbetsbladgeneratorn kan du skapa dessa arbetsblad för vilken text som helst.

Detta är en resurs för att skapa arbetsblad med utrymmen där koreanska elever kan skriva sina egna svar. Du klickar på ett ord i ett textstycke och sedan sätts ordet inom parentes med ett utrymme före så att eleven kan skriva sitt svar.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara 나는 집에서 음악을 ______ 좋아합니다. (듣다).

Ett annat exempel skulle kunna vara: 나는 스포츠를 좋아한다 vilket blir 나는 노는 걸 좋아해 ____ (스포츠). Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara 나는 네트볼을 하 는 것을 좋아한다 (스포츠).

.

Ett mer avancerat exempel kan vara: 나는 음악 듣는 것을 좋아한다  vilket blir 나는 _______ 듣기를 좋아합니다 (음악). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir 나는 클래식 음악을 듣는 것을 좋아한다(음악).

Denna app används förmodligen bäst för alternativ där det inte finns något fel eller rätt svar, men där det finns utrymme för eleven att komma på ett eget svar.

Du kan välja koreanskt typsnitt och storlek på texten samt titeln på arbetsbladet. De skapade arbetsbladen för koreansk inlärning är färdiga att skriva ut.

Vi har många andra arbetsblad för att lära sig koreanska som fyll i luckan och skapa bingoark.

Du kan använda den här resursen för att skapa arbetsblad med tomma ytor som koreanska elever kan fylla i med sina egna svar. Du kan skriva in vilken text du vill, så du kan anpassa vilket målvokabulär eleven behöver fylla i beroende på deras specifika behov. På detta sätt kan du fokusera på de ord och fraser som eleven tycker är svårast och få extra träning med dem. Du kan också använda texter eller teman som eleven redan är bekant med. Detta är en mycket användbar resurs för koreanska inlärare på alla nivåer.

För att skapa arbetsblad klickar du helt enkelt på ett ord i texten. Ordet kommer då att visas inom parentes, med ett utrymme där eleverna kan fylla i sitt eget svar. Det här arbetsbladet är mycket mångsidigt eftersom det kan användas i många olika situationer som grammatik, ordförråd samt för att testa förståelsen. 

När du har skrivit in din text klickar du på ett ord i ett stycke text och det ordet kommer då att visas inom parentes. Det kommer att finnas utrymme för att skriva svaret. Med den här arbetsbladgeneratorn kan du skapa dessa arbetsblad för vilken text som helst.

Detta är en resurs för att skapa arbetsblad med utrymmen där koreanska elever kan skriva sina egna svar. Du klickar på ett ord i ett textstycke och sedan sätts ordet inom parentes med ett utrymme före så att eleven kan skriva sitt svar.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara 나는 집에서 음악을 ______ 좋아합니다. (듣다).

Ett annat exempel skulle kunna vara: 나는 스포츠를 좋아한다 vilket blir 나는 노는 걸 좋아해 ____ (스포츠). Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara 나는 네트볼을 하 는 것을 좋아한다 (스포츠).

.

Ett mer avancerat exempel kan vara: 나는 음악 듣는 것을 좋아한다  vilket blir 나는 _______ 듣기를 좋아합니다 (음악). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir 나는 클래식 음악을 듣는 것을 좋아한다(음악).

Denna app används förmodligen bäst för alternativ där det inte finns något fel eller rätt svar, men där det finns utrymme för eleven att komma på ett eget svar.

Du kan välja koreanskt typsnitt och storlek på texten samt titeln på arbetsbladet. De skapade arbetsbladen för koreansk inlärning är färdiga att skriva ut.

Vi har många andra arbetsblad för att lära sig koreanska som fyll i luckan och skapa bingoark.

Andra sidor och resurser

Du kanske också är intresserad av:

Ta bort ord från en koreansk text så att eleverna kan fylla i med rätt svar. Klicka bara på det ord du vill ta bort så visas den koreanska texten med luckor för de ord som ska skrivas in. Välj mer än ett ord så visas orden i slutet i slumpmässig ordning. Du kommer att ha möjlighet att skriva ut ett svarsark och hur många ark du vill utan svar.

Stöd LearnKoreanTools.com och registrera dig för annonsfri

LearnKoreanTools.com har funnits i många år. Vi förbättrar ständigt webbplatsen och hittar fler sätt att hjälpa lärare och elever som lär sig koreanska. Om du vill njuta av en annonsfri upplevelse kan du göra det för 3,28 USD/månad. Du kan registrera dig via vår Patreon-sida. Priset är i USD men du kan debiteras i de flesta lokala valutor. Vi har andra paket tillgängliga.