Hur konverterar man från koreanska till Unicode?

Använd den här konverteraren för att konvertera koreanska till Unicode och Unicode till koreanska. Unicode används för att koreanska hangul-tecken ska kunna uttryckas korrekt på nätet. 

Koreanska, tillsammans med andra språk med stora mängder unika tecken, har problem när de anpassar sig till användning på nätet, särskilt med datorer eller system som inte har koreanska tecken installerade. Problem kan uppstå med translitterering och romanisering. Unicode var tänkt att lösa alla kodningsproblem över alla språk.

Koreanska stavelser (Hangul) matchas direkt mot Unicodeblock. Det finns också några specialtecken i Hangul som representeras i Unicode med hjälp av jamos. Dessa jamos är positionella former av Hangul vokal- eller konsonantkluster.

Den här omvandlaren kan konvertera tusentals koreanska ord till Unicode på en gång. Unicode används online för att se till att all text kan läsas oavsett plattform, enhet, program eller språk.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.