Kuidas konverteerida korea keelest Unicode'ile?

Kasutage seda konverterit, et teisendada korea keel Unicode'iks ja Unicode'iks korea keeleks. Unicode'i kasutatakse selleks, et korea keele Hangul'i tähemärke saaks internetis õigesti väljendada. 

Korea keelel ja ka teistel keeltel, kus on suur hulk unikaalseid märke, on probleeme veebikasutuseks kohandamisel, eriti arvutites või süsteemides, kuhu ei ole paigaldatud korea keele tähemärke. Probleemid võivad tekkida translitereerimise ja romaniseerimisega. Unicode'i eesmärk oli lahendada kõik kodeerimisprobleemid kõigis keeltes.

Korea keele (Hangul) silbid sobitatakse otse Unicode'i plokkidega. Hangulis on ka mõned erimärgid, mis on Unicode'is kujutatud jamos'i abil. Need jamos on Hanguli vokaalide või konsonantide rühmade positsioonilised vormid.

See konverter suudab korraga teisendada tuhandeid korea keele sõnu Unicode'ile. Unicode'i kasutatakse internetis, et tagada kogu teksti loetavus olenemata platvormist, seadmest, rakendusest või keelest.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.