Μετατροπή κορεάτικων σε Unicode


Πώς να μετατρέψετε από τα κορεατικά σε Unicode

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μετατροπέα για να μετατρέψετε Κορεάτικα σε Unicode και Unicode σε Κορεάτικα. Ο Unicode χρησιμοποιείται έτσι ώστε οι κορεατικοί χαρακτήρες Hangul να μπορούν να εκφραστούν σωστά στο διαδίκτυο. 

Τα κορεατικά, μαζί με άλλες γλώσσες με μεγάλο αριθμό μοναδικών χαρακτήρων, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσαρμογή τους για χρήση στο διαδίκτυο, ιδίως με υπολογιστές ή συστήματα που δεν έχουν εγκατεστημένους τους κορεατικούς χαρακτήρες. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν με τη μεταγραφή και τη λατινοποίηση. Το Unicode προοριζόταν να λύσει όλα τα προβλήματα κωδικοποίησης σε όλες τις γλώσσες.

Οι κορεατικές συλλαβές (Hangul) αντιστοιχίζονται απευθείας σε μπλοκ Unicode. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες στην Hangul οι οποίοι αναπαρίστανται στον Unicode χρησιμοποιώντας jamos. Αυτά τα jamos είναι μορφές θέσης των φωνηέντων ή των συμπλεγμάτων συμφώνων της Hangul.

Αυτός ο μετατροπέας μπορεί να μετατρέψει χιλιάδες κορεατικές λέξεις σε Unicode ταυτόχρονα. Το Unicode χρησιμοποιείται online για να διασφαλιστεί ότι όλο το κείμενο μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από την πλατφόρμα, τη συσκευή, την εφαρμογή ή τη γλώσσα.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μετατροπέα για να μετατρέψετε Κορεάτικα σε Unicode και Unicode σε Κορεάτικα. Ο Unicode χρησιμοποιείται έτσι ώστε οι κορεατικοί χαρακτήρες Hangul να μπορούν να εκφραστούν σωστά στο διαδίκτυο. 

Τα κορεατικά, μαζί με άλλες γλώσσες με μεγάλο αριθμό μοναδικών χαρακτήρων, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσαρμογή τους για χρήση στο διαδίκτυο, ιδίως με υπολογιστές ή συστήματα που δεν έχουν εγκατεστημένους τους κορεατικούς χαρακτήρες. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν με τη μεταγραφή και τη λατινοποίηση. Το Unicode προοριζόταν να λύσει όλα τα προβλήματα κωδικοποίησης σε όλες τις γλώσσες.

Οι κορεατικές συλλαβές (Hangul) αντιστοιχίζονται απευθείας σε μπλοκ Unicode. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες στην Hangul οι οποίοι αναπαρίστανται στον Unicode χρησιμοποιώντας jamos. Αυτά τα jamos είναι μορφές θέσης των φωνηέντων ή των συμπλεγμάτων συμφώνων της Hangul.

Αυτός ο μετατροπέας μπορεί να μετατρέψει χιλιάδες κορεατικές λέξεις σε Unicode ταυτόχρονα. Το Unicode χρησιμοποιείται online για να διασφαλιστεί ότι όλο το κείμενο μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από την πλατφόρμα, τη συσκευή, την εφαρμογή ή τη γλώσσα.

Άλλες σελίδες και πόροι

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν:

Οι κορεατικοί αριθμοί μπορεί να είναι πολύ περίπλοκοι. Αυτός ο μετατροπέας σας βοηθά με τους κορεατικούς αριθμούς. Μπορείτε να μετατρέψετε τους αριθμούς σε Hanji, Hangul και Romaji. Με αυτόν τον μετατροπέα μπορείτε να μετατρέψετε τους αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4) σε καθένα από τα κορεατικά αριθμητικά συστήματα Hanji (일, 이, 삼, 사), Hanguel (한, 둘, 셋, 넷) ή Romaji (han, dul, set, net). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μετατρέψετε καθένα από αυτά τα αριθμητικά συστήματα σε αραβικούς αριθμούς.

Υποστηρίξτε το LearnKoreanTools.com και εγγραφείτε χωρίς διαφημίσεις

Το LearnKoreanTools.com λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα και βρίσκουμε περισσότερους τρόπους για να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους μαθητές της κορεατικής γλώσσας. Αν θέλετε να απολαύσετε μια εμπειρία χωρίς διαφημίσεις, αυτή είναι διαθέσιμη για 3,28 δολάρια/μήνα. Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της σελίδας μας Patreon. Αυτή η τιμή είναι σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά μπορείτε να χρεωθείτε στα περισσότερα τοπικά νομίσματα. Διαθέτουμε και άλλα πακέτα.