Ako previesť z kórejčiny do Unicode?

Pomocou tohto prevodníka môžete konvertovať kórejčinu do Unicode a Unicode do kórejčiny. Unicode sa používa preto, aby sa kórejské znaky Hangul dali správne vyjadriť online. 

Kórejčina spolu s inými jazykmi s veľkým množstvom jedinečných znakov má problémy pri prispôsobovaní na používanie online, najmä v počítačoch alebo systémoch, ktoré nemajú nainštalované kórejské znaky. Problémy môžu vzniknúť pri transliterácii a romanizácii. Unicode mal vyriešiť všetky problémy s kódovaním vo všetkých jazykoch.

Kórejské (Hangul) slabiky sú priamo priradené k blokom Unicode. V jazyku Hangul existujú aj niektoré špeciálne znaky, ktoré sú v Unicode reprezentované pomocou jamosu. Tieto jamosy sú pozičné formy samohlások alebo spoluhlások Hangul.

Tento konvertor dokáže previesť tisíce kórejských slov do Unicode naraz. Unicode sa používa online, aby sa zabezpečilo čítanie všetkých textov bez ohľadu na platformu, zariadenie, aplikáciu alebo jazyk.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.