Zmena orientácie kórejského textu a výstup ako PDF, obrázok alebo text

Pomocou tejto aplikácie môžete zmeniť orientáciu kórejského textu. Funguje to pre Hanji aj Hangul. Tento zdroj je užitočný, ak chcete zmeniť spôsob, akým sa kórejský text zobrazuje na obrazovke, alebo ak potrebujete jednoduchý spôsob zmeny orientácie kórejského textu v dokumente.

K dispozícii sú tri možnosti, môžete zmeniť text zľava doprava na:

1) sprava doľava

2) zhora nadol (zľava doprava)

3) zhora nadol (sprava doľava)

Po zmene orientácie je možné text exportovať aj ako obrázok alebo PDF.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.