````` Промени ориентацията на корейски текст
Промяна на ориентацията на корейския текст и извеждане като PDF, изображение или текст

Можете да използвате това приложение, за да промените ориентацията на корейския текст. Това работи както за ханджи, така и за хангул. Този ресурс е полезен, ако искате да промените начина, по който корейският текст се появява на екрана, или когато се нуждаете от лесен начин да промените ориентацията на корейския текст в документ.

Налични са три опции, като можете да промените ориентацията на текста от ляво на дясно на:

1) отдясно наляво

2) отгоре надолу (от ляво на дясно)

3) Отгоре надолу (отдясно наляво)

След като ориентацията бъде променена, текстът може да бъде експортиран като изображение или PDF файл.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.