````` Преброй корейски символи
Корейски символи:   0
Цифри или букви:   0
Общо:   0

Този ресурс ще ви покаже колко корейски знака има в един корейски текст. Той ще ви покаже колко ханджи, хангул и ромаджи символа има в даден текст.

Просто въведете корейския текст и той ще ви даде броя на символите. Това може да бъде полезно, за да се уверите, че текстовете ви отговарят на определени изисквания, например когато ги изпращате за превод или печат. Опитайте!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.