Цифри към корейски цифри


Корейските числа могат да бъдат много сложни. Този конвертор ви помага с корейските числа. Можете да конвертирате числата в ханджи, хангул и ромаджи. 

С този конвертор можете да конвертирате арабски числа (1, 2, 3, 4) във всяка от корейските бройни системи Ханджи (일, 이, 삼, 사), Хангул (한, 둘, 셋, 넷) или Ромаджи (хан, дул, сет, нет). Съществува и възможност за превръщане на всяка от тези бройни системи в арабски цифри.

Въпреки че корейците използват арабски цифри (1, 2, 3, 4) в някои среди те имат и свои собствени системи от цифри, базирани на корейски йероглифи, които се използват в различни среди. Ханджи, която е китайско-корейската система, обикновено се използва при използването на по-големи числа или за броене на пари, в математиката и телефонните номера. Хангел, местната система, се използва за по-малки числа, както и за възраст и броене на предмети.

Въпреки че това може да изглежда объркващо, с този конвертор преобразуването на корейски числа в арабски и обратно става бързо и лесно!

При броенето корейските числа са много сходни с арабските. Например на ханджи четиринадесет е 십사 (sipsa), което е 십 (sip) = 10 плюс 사 (sa) = 4.  В Хангел четиринадесет се изразява като 열넷 (yeolnet), което е 열 (yeol) = 10 плюс 넷 (net) = 4. Така че и в двете корейски системи четиринадесет се транслитерира като десет-четири. Въпреки че това е различно от арабската система (където се използва суфиксът -найсет), то работи по същия начин, по който арабските цифри изразяват числата двадесет и едно и повече.

Когато в корейския език надхвърлите двадесет, правилата за изписване на числата са малко по-различни. Нека използваме примера с числото 32. В ханджи всички числа над десет се изразяват по един и същи начин. В този случай тридесет и две става 삼십이 (samsipi), което е 삼 (sam) = 3 плюс 십 (sip) = 10 плюс 이 (i) = 2. Така че се превежда като три-десет-две. Макар че това е различно от начина, по който са построени арабските числа, с които може би сте свикнали, то е сравнително лесно за проследяване. Това продължава до 100. 

За разлика от това, хангъл работи много по-подобно на арабската бройна система. В хангъл 32 е 서른둘 (seoreundul), което е 서른 (seorun) = 30 плюс 둘 (dul) = 2. Вместо да се конструира тридесет като "три-десет",  서른 (seorun) е собствена дума. Подобно на арабската система, Hangul създава уникални насрещни думи тридесет, четиридесет, петдесет и т.н.  които 서른 (seorun), 마흔 (maheun), 쉰 (swin), към които се добавят числата 1-9. Така, както е в примера, 32 става 서른둘 (сеореундул).

Ако това ви се струва твърде сложно, не се страхувайте, защото този конвертор е тук, за да спаси положението!

С този конвертор можете да:

  • Конвертиране на арабски цифри (напр. 1, 2, 3, 4) в ханджийски цифри (일, 이, 삼, 사)
  • Конвертиране на арабски цифри в хангелски (한, 둘, 셋, 넷)
  • Конвертиране на арабски цифри в ромаджийски цифри (han, dul, set, net)
  • Конвертиране на ханджийски числа в арабски числа (1, 2, 3, 4)

Това приложение е създадено, за да ви помогне да конвертирате обикновени числа в корейски числа. Просто въведете всяко число от 1 - 99 999 и то ще бъде преведено на корейски език незабавно. 

Можете да използвате това приложение, за да си помогнете с ученето или когато'се опитвате да прочетете корейски цифри. С този конвертор ще можете да разбирате корейските числа за нула време!

Корейските числа могат да бъдат много сложни. Този конвертор ви помага с корейските числа. Можете да конвертирате числата в ханджи, хангул и ромаджи. 

С този конвертор можете да конвертирате арабски числа (1, 2, 3, 4) във всяка от корейските бройни системи Ханджи (일, 이, 삼, 사), Хангул (한, 둘, 셋, 넷) или Ромаджи (хан, дул, сет, нет). Съществува и възможност за превръщане на всяка от тези бройни системи в арабски цифри.

Въпреки че корейците използват арабски цифри (1, 2, 3, 4) в някои среди те имат и свои собствени системи от цифри, базирани на корейски йероглифи, които се използват в различни среди. Ханджи, която е китайско-корейската система, обикновено се използва при използването на по-големи числа или за броене на пари, в математиката и телефонните номера. Хангел, местната система, се използва за по-малки числа, както и за възраст и броене на предмети.

Въпреки че това може да изглежда объркващо, с този конвертор преобразуването на корейски числа в арабски и обратно става бързо и лесно!

При броенето корейските числа са много сходни с арабските. Например на ханджи четиринадесет е 십사 (sipsa), което е 십 (sip) = 10 плюс 사 (sa) = 4.  В Хангел четиринадесет се изразява като 열넷 (yeolnet), което е 열 (yeol) = 10 плюс 넷 (net) = 4. Така че и в двете корейски системи четиринадесет се транслитерира като десет-четири. Въпреки че това е различно от арабската система (където се използва суфиксът -найсет), то работи по същия начин, по който арабските цифри изразяват числата двадесет и едно и повече.

Когато в корейския език надхвърлите двадесет, правилата за изписване на числата са малко по-различни. Нека използваме примера с числото 32. В ханджи всички числа над десет се изразяват по един и същи начин. В този случай тридесет и две става 삼십이 (samsipi), което е 삼 (sam) = 3 плюс 십 (sip) = 10 плюс 이 (i) = 2. Така че се превежда като три-десет-две. Макар че това е различно от начина, по който са построени арабските числа, с които може би сте свикнали, то е сравнително лесно за проследяване. Това продължава до 100. 

За разлика от това, хангъл работи много по-подобно на арабската бройна система. В хангъл 32 е 서른둘 (seoreundul), което е 서른 (seorun) = 30 плюс 둘 (dul) = 2. Вместо да се конструира тридесет като "три-десет",  서른 (seorun) е собствена дума. Подобно на арабската система, Hangul създава уникални насрещни думи тридесет, четиридесет, петдесет и т.н.  които 서른 (seorun), 마흔 (maheun), 쉰 (swin), към които се добавят числата 1-9. Така, както е в примера, 32 става 서른둘 (сеореундул).

Ако това ви се струва твърде сложно, не се страхувайте, защото този конвертор е тук, за да спаси положението!

С този конвертор можете да:

  • Конвертиране на арабски цифри (напр. 1, 2, 3, 4) в ханджийски цифри (일, 이, 삼, 사)
  • Конвертиране на арабски цифри в хангелски (한, 둘, 셋, 넷)
  • Конвертиране на арабски цифри в ромаджийски цифри (han, dul, set, net)
  • Конвертиране на ханджийски числа в арабски числа (1, 2, 3, 4)

Това приложение е създадено, за да ви помогне да конвертирате обикновени числа в корейски числа. Просто въведете всяко число от 1 - 99 999 и то ще бъде преведено на корейски език незабавно. 

Можете да използвате това приложение, за да си помогнете с ученето или когато'се опитвате да прочетете корейски цифри. С този конвертор ще можете да разбирате корейските числа за нула време!

Други страници и ресурси

Може да се интересувате и от:

Този ресурс ви позволява да създавате комплекти от три корейски свитъка. Можете да добавите свой текст, да изберете дали текстът да бъде черен или златен, както и размера, който искате да отпечатате. Можете също така да отпечатате свитъците, така че всеки банер да е с размер А4. Можете да използвате Hangul или Hanja.

Подкрепете LearnKoreanTools.com и се регистрирайте за работа без реклами

LearnKoreanTools.com работи от много години. Непрекъснато подобряваме уебсайта и намираме все повече начини да помагаме на учителите и изучаващите корейски език. Ако искате да се насладите на изживяване без реклами, това е достъпно за 3,28 долара на месец. Можете да се регистрирате чрез нашата страница Patreon. Тази цена е в щатски долари, но може да ви бъде начислена в повечето местни валути. Имаме на разположение и други пакети.