Korece metnin yönünü değiştirme ve PDF, resim veya metin olarak çıktı alma

Korece metin yönünü değiştirmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu hem Hanji hem de Hangul için çalışır. Bu kaynak, Korece metnin ekranınızda görünme şeklini değiştirmek istediğinizde veya bir belgedeki Korece metnin yönünü değiştirmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlıdır.

Üç seçenek mevcuttur, metni soldan sağa doğru değiştirebilirsiniz:

1) Sağdan sola

2) Yukarıdan aşağıya (soldan sağa)

3) Yukarıdan aşağıya (sağdan sola)

Yönlendirme değiştirildikten sonra, metin bir resim veya PDF olarak da dışa aktarılabilir.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.