Korece öğrencileri için boşluklu çalışma sayfaları oluşturma

Bu araç Korece öğrenenlerin kendi cevaplarını girmeleri için boşluklu çalışma sayfaları oluşturmaktadır. Sizin girdiğiniz örnek de bunu takip edecektir. Metnin bir kısmındaki bir kelime tıklarsanız, ardından öğrencilerin kendi cevaplarını yazmaları için bu kelime parantez içine alıp arkasına da bir boşluk bırakılır. Örnek: "Televizyon izlemeyi severim"  ________(televizyon) izlemeyi severim olur. Bu araç, doğru veya yanlış cevap olmadığında ancak öğrencilerin kendi cevaplarını yazmaları gerektiğinde kullanılacak en iyi seçenektir.

Korece metnin yazı tipini ve boyutunu, ayrıca çalışma sayfasının başlığını seçebilirsiniz. Oluşturduğunuz Korece öğrenme çalışma sayfanız yazdırılmaya hazır olacaktır.

Boşluk doldurma ve bingo sayfaları oluşturma gibi diğer pek çok Korece öğrenme çalışma sayfamız mevcuttur.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.