สร้างช่องว่างภาษาเกาหลี
สร้างแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีแบบมีช่องว่าง

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ เพียงคลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษคือ: “I like watching television” ซึ่งจะกลายเป็น “I like watching ________ (television).” หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเติมประเภทของรายการโทรทัศน์ซึ่งจะกลายเป็น  I like watching movies (television). เครื่องมือนี้เหมาะกับตัวเลือกที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่มีช่องว่างให้นักเรียนคิดคำตอบขึ้นมาเอง

คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาเกาหลีและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาเกาหลีที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน 

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างแผ่นบิงโก

 

 

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ เพียงคลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษคือ: “I like watching television” ซึ่งจะกลายเป็น “I like watching ________ (television).” หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเติมประเภทของรายการโทรทัศน์ซึ่งจะกลายเป็น  I like watching movies (television). เครื่องมือนี้เหมาะกับตัวเลือกที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่มีช่องว่างให้นักเรียนคิดคำตอบขึ้นมาเอง

คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาเกาหลีและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาเกาหลีที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน 

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างแผ่นบิงโก

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: