เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเกาหลี

 
ที่ยังต้องใส่ 9

สร้างแผ่นทดสอบตัวเลขเกาหลีแบบพิมพ์ออกมาได้

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขเฉพาะ โดยเริ่มด้วยการกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาเกาหลี การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเกาหลีที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการให้สุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้าง ช่องว่าง

 

 

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขเฉพาะ โดยเริ่มด้วยการกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาเกาหลี การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเกาหลีที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการให้สุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้าง ช่องว่าง

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: