สร้างแผ่นฝึกเรียนภาษาเกาหลี

`
โปรดทราบว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือนี้บนเดสก์ท็อปและไม่ใช้บนมือถือ
หมายเลขหน้า: 1/1
โปรดรอการสร้าง

วิธีการใช้เครื่องมือแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีนี้

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดแบบ PDF สำหรับภาษาเกาหลี โดยคุณป้อนข้อความภาษาเกาหลีที่คุณต้องการ จากนั้นคุณก็จะได้ไฟล์แบบฝึกหัดภาษาเกาหลีเป็น PDF ซึ่งปรับแต่งได้ตามต้องการ การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน)จะแสดงว่าคุณสามารถเรียงข้อความต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง สำหรับการตั้งค่าแบบพื้นฐาน ตัวอักษรได้รับการตั้งค่ามาให้จางลงโดยอัตโนมัติจากเข้มมากไปจนถึงเกือบจะล่องหนเกือบทั่วทั้งหน้า (ที่การตั้งค่าแบบขั้นสูงในขั้นต่อไปคุณจะเห็นการตั้งค่านี้ใต้การเลือกแสดงทีละน้อย) นอกจากนี้ยังมีการเขียนกำกับด้วยตัวอักษรโรมันบนแบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาเกาหลี

สำหรับเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีขั้นสูง คุณสามารถเลือกขนาดของกระดาษ เลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดของแถว ตั้งชื่อแบบฝึกหัด เช่น แบบฝึกบทเรียนภาษาเกาหลีหมายเลข 1 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนฟอนต์ของแบบฝึกหัดภาษาเกาหลี เปลี่ยนตำแหน่งการสะกดด้วยอักษรโรมัน เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

การแสดงอักขระหมายความว่าคุณเห็นเพียงตัวอักษรฮันกึลทีละตัวหรือทั้งคำรวมกัน เช่น 안 ทั้งบรรทัด ตามด้วย 녕 หรือ 안녕 หนึ่งบรรทัด ตามด้วย 안녕 คุณสามารถเลือกความเข้มของตัวอักษรได้ เพื่อสร้างสมุดคัดลายมือที่ดีที่สุด มีรูปแบบตารางของเกาหลีมากมายที่คุณสามารถใช้กับระบบขั้นสูงได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุ้นเคยกับรูปแบบใดมากที่สุด คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแถวหรือคอลัมน์ได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดแบบ PDF สำหรับภาษาเกาหลี โดยคุณป้อนข้อความภาษาเกาหลีที่คุณต้องการ จากนั้นคุณก็จะได้ไฟล์แบบฝึกหัดภาษาเกาหลีเป็น PDF ซึ่งปรับแต่งได้ตามต้องการ การตั้งค่าแบบมาตรฐาน(พื้นฐาน)จะแสดงว่าคุณสามารถเรียงข้อความต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง สำหรับการตั้งค่าแบบพื้นฐาน ตัวอักษรได้รับการตั้งค่ามาให้จางลงโดยอัตโนมัติจากเข้มมากไปจนถึงเกือบจะล่องหนเกือบทั่วทั้งหน้า (ที่การตั้งค่าแบบขั้นสูงในขั้นต่อไปคุณจะเห็นการตั้งค่านี้ใต้การเลือกแสดงทีละน้อย) นอกจากนี้ยังมีการเขียนกำกับด้วยตัวอักษรโรมันบนแบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาเกาหลี

สำหรับเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีขั้นสูง คุณสามารถเลือกขนาดของกระดาษ เลือกว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดของแถว ตั้งชื่อแบบฝึกหัด เช่น แบบฝึกบทเรียนภาษาเกาหลีหมายเลข 1 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนฟอนต์ของแบบฝึกหัดภาษาเกาหลี เปลี่ยนตำแหน่งการสะกดด้วยอักษรโรมัน เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

การแสดงอักขระหมายความว่าคุณเห็นเพียงตัวอักษรฮันกึลทีละตัวหรือทั้งคำรวมกัน เช่น 안 ทั้งบรรทัด ตามด้วย 녕 หรือ 안녕 หนึ่งบรรทัด ตามด้วย 안녕 คุณสามารถเลือกความเข้มของตัวอักษรได้ เพื่อสร้างสมุดคัดลายมือที่ดีที่สุด มีรูปแบบตารางของเกาหลีมากมายที่คุณสามารถใช้กับระบบขั้นสูงได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุ้นเคยกับรูปแบบใดมากที่สุด คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแถวหรือคอลัมน์ได้อีกด้วย

Other pages and resources

You may also be interested in: