````` เปลี่ยนข้อความภาษาเกาหลีแบบฮันกึลเป็นอักษรโรมัน

เครื่องมือนี้ทำให้ง่ายต่อการค้นหาอักษรโรมันสำหรับข้อความภาษาเกาหลี ป้อนข้อความภาษาเกาหลี (ฮันกึล) แล้วระบบจะแสดงการอ่านออกเสียงแบบโรมันโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับข้อความมากกว่า 100 บรรทัด และมีการจัดรูปแบบ ย่อหน้า ฯลฯ เช่นเดียวกับข้อความต้นฉบับ

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.