Công cụ này khiến việc Latinh hóa văn bản tiếng Hàn trở nên thật dễ dàng. Nhập văn bản tiếng Hàn (Hangul) và công cụ sẽ chuyển thành ký tự Latinh bằng bảng chữ cái tiếng Anh. Có thể dùng với hơn 100 dòng văn bản, định dạng, các đoạn, v.v.. sẽ được giữ nguyên.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.