Alat ini memudahkan untuk mencari romanisasi untuk teks Korea. Masukkan teks Korea (Hangul) dan ia akan memberitahu anda permian menggunakan abjad Inggeris. Alat ini berfungsi dengan lebih 100 baris teks dan harus mengekalkan pemformatan, perenggan dsb. yang sama seperti teks asal.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.