Tạo bài tập tiếng Hàn để học viên xác định thứ tự đúng

Công cụ học tiếng Hàn này rất đơn giản, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Cũng có tùy chọn bỏ các dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu có trong văn bản tiếng Hàn. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.