เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขเกาหลีแบบสุ่ม

สร้างแผ่นบิงโกโดยสุ่มจากช่วงตัวเลขเกาหลี

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขสุ่มภาษาเกาหลี! คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกช่วงตัวเลขที่สามารถเลือกได้ (เช่น 1-1000) จากนั้นคุณสามารถเลือกขนาดตาราง โดยเลือกได้ว่าจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวในแผ่นบิงโก ตัวเลขที่สุ่มมาจะปรากฏเป็นตัวเลขภาษาเกาหลีบนแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการพิมพ์กระดาษคำตอบและจำนวนกระดาษที่ไม่มีคำตอบที่คุณต้องการ กระดาษคำตอบมีตัวเลขพร้อมตัวเลขภาษาเกาหลีในวงเล็บ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเกาหลีและพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน หากต้องการป้อนตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้าง ช่องว่าง

 

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขสุ่มภาษาเกาหลี! คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกช่วงตัวเลขที่สามารถเลือกได้ (เช่น 1-1000) จากนั้นคุณสามารถเลือกขนาดตาราง โดยเลือกได้ว่าจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวในแผ่นบิงโก ตัวเลขที่สุ่มมาจะปรากฏเป็นตัวเลขภาษาเกาหลีบนแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการพิมพ์กระดาษคำตอบและจำนวนกระดาษที่ไม่มีคำตอบที่คุณต้องการ กระดาษคำตอบมีตัวเลขพร้อมตัวเลขภาษาเกาหลีในวงเล็บ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาเกาหลีและพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน หากต้องการป้อนตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้าง ช่องว่าง

 

Other pages and resources

You may also be interested in: